28 Şubat 2018 Çarşamba

DEİSTLİK TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPIYORUZ?

Arvalap Adasında bir söz vardır; "Hayal ettiğin yerdir Arvalap!" Son haftalarda alabildiğince yoğunum. Mümkün mertebe gençlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Özellikle liseli gençlikle. Onlar bizim "Harry Potter" kuşağımız. Onlarsa modernitenin ve şeytani bilumum güçlerin sarmalında-tuzağında. Ensestlik, deistlik, lgbt, uyuşturucu, terörize oluşumlar gibi ne kadar gayri milli yapı varsa onlar gençlerimizi bizden koparmanın derdinde. Biz ise bu sorunu henüz yeterince dert edebilmiş değiliz. Gökyüzünün öğrenciliğini bırakalıberi yeryüzünde sözümüz geçersiz oldu.
Bu hafta Arvalap'ta yaşayan dostum Ohannes'ten bir mektup aldım. İhtida etmiş, onun müjdesini verdi. Yani din olarak kendisine İslamiyeti seçmiş. Hayret ettim. Günümüz müslümanlarının yaşantısına bakarak müslümanların kendi evlatları adeta akın akın deistliğe yönelirken hem de bir kilise mensubunun İslama olan meyli beni şaşırttığı kadar mutlu da etti. Öyle ya günümüz gençliğine hak vermememek te elde değil. İslam kelime itibariyle aynı zamanda "barış" ta demek. Yani barış dininin mensupları tüm dünya da terörle özdeşirlerken...Cehaletle...fakirlikle markasal bir değerin mensupları olurlarken...
Genç neylesin? Terör her yerde. Müslüman kavramı artık mensupları yüzünden artık güven vermiyor. Evde anasını döven babasını nasıl referans alsın? Ortada dolaşan dinbazlar ona nasıl bir İslam'ı refere edebilirler ki? Siyasetin lağımı heryanı kokuttu. Ne gelirse hacı-hocalardan gelir diye bir anlayış oluşmadı mı?
Okumaktan, yazmaktan, bilimden bizar bir topluluk...ki kendi kitaplarını bile okumaktan, anlamaktan, yaşamaktan uzak bir topluluk nasıl insanların hidayeti hususunda rehber olabilirler ki?
Hristiyanı, Yahudisi, Budisti, Putperesti,Dinsizi, Donsuzu dünya hakimiyeti hususunda rekabet halindeyken müslümanların dünya insanlığının en zayıf halkasını oluşturmaları elbette gencin kafasını karıştıracaktır.
Ohannes yetim bir Ermeni hristiyan çocuğu olarak dünyaya gözlerini açar. Bir manastırın yetimhanesinde büyür. Kilisede zangoç olarak vazifelendirilir. Ayinlerde buhurdanlıkla merasimi yöneten papazlara eşlik eder.
Bir gün bir sohbetimizde kensisine Ermenilerin aslında Gregoryen mezhebine mensup olduklarından bahsetmiştim. 1820 yılından sonra Amerikalıların onları Protestan mezhebine mensup etmek için yoğun misyonerlik faaliyetinde bulunduklarından, kendi mezheplerinin teslisçi olmadığından filan bahsetmiştim. Ermenilerin Osmanlılar için Millet-i Sadıka olduğundan...Sonrasında Batılıların Ruslar dahil olmak üzere hepsinin Ermenileri kullandıklarından. Özellikle ülkemizdeki Kürt ayrılıkçı hareketinde de bu Ermeni yapılandırmalarının önemli misyon taşıdıklarından...Hele ki ülkemizdeki azınlık vakıflarının gizli çalışmalarıyla pozisyon aldıkları İslam düşmanlığından...
Bir gün demiştim ki Ohannes'e (Müslüman olduktan sonra ismini Osman olarak değiştirdiğini de belirtmişti mektubunda) "ayinlerde taşıdığın o buhurdanlığın ne manaya geldiğini biliyor musun?" Onun cevabını beklemeksizin de devam etmiştim. "Yıkanma kültürü olmayan batılılar kilisedeki kokuyu bastırmak için tütsüden istifade etmeyi ihmal etmemişlerdir."
Yoğun bir sorgulama sürecinden sonra Müslüman olduğunu belirtiyordu Osman. Bu hususla ilgili sizlerle dataylı paylaşımlar yapacağım İnşaallah.
Özellikle internette Google emmi ona demiş ki,
"Avrupanın Yamyamlık Tarihi" başlığıyla National Geo Grafhic dergisindeki paylaşımda batı matah bir medeniyetin sahibi değildir.
Pireye kızıp yorgan yakan Müslüman gençliğini düşünmeye, incelemeye, araştırmaya davet etmenin elzem olduğunu bir kez daha anladım Ohannes'in şehadetiyle.
Ben de son zamanlarda özellikle gençliğin kafasını karıştıran soruların cevaplanması gerektiği telaşesine düştüm.
Milletin zekatına, sadakasına, nafakasına göz dikmiş yapılarında benimle aynı peryodta hareket etmesini arzularım. Hele şu özellikle kadınların muayyen zamanlarıyla ilgili konuları dert edinmiş hocalar...O kadar delikanlıysanız; milleti zina, kumar, içki, faiz gibi konularda uyarsanıza!
Gençliğin imanını sorularla çalıyorlar, cevaplarınızı hazırlasınıza!
Beyler alın size Ateistlerin 100 sorusu:
Bu sorular ateistlerin sitesinden olduğu gibi kopyalanmış bir harfine dahi dokunulmamıştır.
Kuran'a neden mi inanmıyoruz? diyorlar...
1. Köleliği yasaklamıyor
2. Kadını dövmeyi emrediyor
3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor
4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), biz
5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor.
6. Her canlıyı çift yarattık diyor bakterilerden haberi yok
7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor
8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor.
9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok
10. Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok.
11. İnsansı canlılar olan Neanderthal yok
12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor
13. Mirasta adaletsiz.
14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor
15. Esir kadınlar evli bile olsa tecavüzü hak görüyor
16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor.
17. Bir çok ayet birbirini yalanlıyor. İlk müslümanın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil.
18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor
19. Kelle kesmeyi emrediyor
20. Nerde bulursanız öldürün diyor.
21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok
22. Kadının cariye olmasına onay veriyor.
23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var.
24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor.Arapça evrensel değil
25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de.
26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi
27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var.
28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var
29. Evlenme yaşı için sınır yok
30. Sınırsız cariye helal.
31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var.
32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor
33. Eşcinselleri lanetliyor.
34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor
35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor.
36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor
37. Lat, Menat ve Uzza isimli putları övüyor
38. Savaşa teşvik eden ayetler var.
39. Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor
40. Kadına savaşta "ganimet" diyor.
41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor
42. Ayın yarıldığını iddia ediyor
43. Galaksiler yok.
44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor
45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt
46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor.
47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor
48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok.
49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor
50. Muhammed tanrılaştırılıyor.
51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor.
52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış
53. Evrim hiç yok.
54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor
55. Yahudi ve hıristiyanları dost edinmemeyi emrediyor
56. Kadınlara "TARLA" diyor.
57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.
58. İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan kötülük senden diyor
59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor.
60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor
61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor.
62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor
63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var.
64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor
65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de.
66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler ortadoğuya özgü
67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil
68. Allah Muhammed'e salat ediyor.
69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor.
70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor.
71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor
72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.
73. Cennette kadınlar için vadedilen bir şey yok
74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alaksız.
75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor
76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor.
77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor
78. Evren dünyadan daha önce yaratıldı diyor
79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor.
80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip.
81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor
82.Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor...
83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor
84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var.
85. Kuran'ı Muhammed'in kölelerinin yazdırdığının iddia edilmesine dair "onların Arap olmadığı" savunmasını yapan garip bir ayet var.
86. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor
87. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.
88. Tatlısuda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor
89. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor.
90. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor
91. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.
92. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor
93. Nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor.
94. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor
95. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.
96. Cinlerden bahsediyor, varlıklarına hiçbir bilimsel delil yok
97. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.
98. Hırsızlık haram ama savaşta elegeçirilenlerin yağmalanması helal
99. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.
100. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor..FEHMİ DEMİRBAĞ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder