28 Şubat 2018 Çarşamba

DEİSTLİK TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPIYORUZ?

Arvalap Adasında bir söz vardır; "Hayal ettiğin yerdir Arvalap!" Son haftalarda alabildiğince yoğunum. Mümkün mertebe gençlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Özellikle liseli gençlikle. Onlar bizim "Harry Potter" kuşağımız. Onlarsa modernitenin ve şeytani bilumum güçlerin sarmalında-tuzağında. Ensestlik, deistlik, lgbt, uyuşturucu, terörize oluşumlar gibi ne kadar gayri milli yapı varsa onlar gençlerimizi bizden koparmanın derdinde. Biz ise bu sorunu henüz yeterince dert edebilmiş değiliz. Gökyüzünün öğrenciliğini bırakalıberi yeryüzünde sözümüz geçersiz oldu.
Bu hafta Arvalap'ta yaşayan dostum Ohannes'ten bir mektup aldım. İhtida etmiş, onun müjdesini verdi. Yani din olarak kendisine İslamiyeti seçmiş. Hayret ettim. Günümüz müslümanlarının yaşantısına bakarak müslümanların kendi evlatları adeta akın akın deistliğe yönelirken hem de bir kilise mensubunun İslama olan meyli beni şaşırttığı kadar mutlu da etti. Öyle ya günümüz gençliğine hak vermememek te elde değil. İslam kelime itibariyle aynı zamanda "barış" ta demek. Yani barış dininin mensupları tüm dünya da terörle özdeşirlerken...Cehaletle...fakirlikle markasal bir değerin mensupları olurlarken...
Genç neylesin? Terör her yerde. Müslüman kavramı artık mensupları yüzünden artık güven vermiyor. Evde anasını döven babasını nasıl referans alsın? Ortada dolaşan dinbazlar ona nasıl bir İslam'ı refere edebilirler ki? Siyasetin lağımı heryanı kokuttu. Ne gelirse hacı-hocalardan gelir diye bir anlayış oluşmadı mı?
Okumaktan, yazmaktan, bilimden bizar bir topluluk...ki kendi kitaplarını bile okumaktan, anlamaktan, yaşamaktan uzak bir topluluk nasıl insanların hidayeti hususunda rehber olabilirler ki?
Hristiyanı, Yahudisi, Budisti, Putperesti,Dinsizi, Donsuzu dünya hakimiyeti hususunda rekabet halindeyken müslümanların dünya insanlığının en zayıf halkasını oluşturmaları elbette gencin kafasını karıştıracaktır.
Ohannes yetim bir Ermeni hristiyan çocuğu olarak dünyaya gözlerini açar. Bir manastırın yetimhanesinde büyür. Kilisede zangoç olarak vazifelendirilir. Ayinlerde buhurdanlıkla merasimi yöneten papazlara eşlik eder.
Bir gün bir sohbetimizde kensisine Ermenilerin aslında Gregoryen mezhebine mensup olduklarından bahsetmiştim. 1820 yılından sonra Amerikalıların onları Protestan mezhebine mensup etmek için yoğun misyonerlik faaliyetinde bulunduklarından, kendi mezheplerinin teslisçi olmadığından filan bahsetmiştim. Ermenilerin Osmanlılar için Millet-i Sadıka olduğundan...Sonrasında Batılıların Ruslar dahil olmak üzere hepsinin Ermenileri kullandıklarından. Özellikle ülkemizdeki Kürt ayrılıkçı hareketinde de bu Ermeni yapılandırmalarının önemli misyon taşıdıklarından...Hele ki ülkemizdeki azınlık vakıflarının gizli çalışmalarıyla pozisyon aldıkları İslam düşmanlığından...
Bir gün demiştim ki Ohannes'e (Müslüman olduktan sonra ismini Osman olarak değiştirdiğini de belirtmişti mektubunda) "ayinlerde taşıdığın o buhurdanlığın ne manaya geldiğini biliyor musun?" Onun cevabını beklemeksizin de devam etmiştim. "Yıkanma kültürü olmayan batılılar kilisedeki kokuyu bastırmak için tütsüden istifade etmeyi ihmal etmemişlerdir."
Yoğun bir sorgulama sürecinden sonra Müslüman olduğunu belirtiyordu Osman. Bu hususla ilgili sizlerle dataylı paylaşımlar yapacağım İnşaallah.
Özellikle internette Google emmi ona demiş ki,
"Avrupanın Yamyamlık Tarihi" başlığıyla National Geo Grafhic dergisindeki paylaşımda batı matah bir medeniyetin sahibi değildir.
Pireye kızıp yorgan yakan Müslüman gençliğini düşünmeye, incelemeye, araştırmaya davet etmenin elzem olduğunu bir kez daha anladım Ohannes'in şehadetiyle.
Ben de son zamanlarda özellikle gençliğin kafasını karıştıran soruların cevaplanması gerektiği telaşesine düştüm.
Milletin zekatına, sadakasına, nafakasına göz dikmiş yapılarında benimle aynı peryodta hareket etmesini arzularım. Hele şu özellikle kadınların muayyen zamanlarıyla ilgili konuları dert edinmiş hocalar...O kadar delikanlıysanız; milleti zina, kumar, içki, faiz gibi konularda uyarsanıza!
Gençliğin imanını sorularla çalıyorlar, cevaplarınızı hazırlasınıza!
Beyler alın size Ateistlerin 100 sorusu:
Bu sorular ateistlerin sitesinden olduğu gibi kopyalanmış bir harfine dahi dokunulmamıştır.
Kuran'a neden mi inanmıyoruz? diyorlar...
1. Köleliği yasaklamıyor
2. Kadını dövmeyi emrediyor
3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor
4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), biz
5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor.
6. Her canlıyı çift yarattık diyor bakterilerden haberi yok
7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor
8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor.
9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok
10. Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok.
11. İnsansı canlılar olan Neanderthal yok
12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor
13. Mirasta adaletsiz.
14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor
15. Esir kadınlar evli bile olsa tecavüzü hak görüyor
16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor.
17. Bir çok ayet birbirini yalanlıyor. İlk müslümanın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil.
18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor
19. Kelle kesmeyi emrediyor
20. Nerde bulursanız öldürün diyor.
21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok
22. Kadının cariye olmasına onay veriyor.
23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var.
24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor.Arapça evrensel değil
25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de.
26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi
27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var.
28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var
29. Evlenme yaşı için sınır yok
30. Sınırsız cariye helal.
31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var.
32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor
33. Eşcinselleri lanetliyor.
34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor
35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor.
36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor
37. Lat, Menat ve Uzza isimli putları övüyor
38. Savaşa teşvik eden ayetler var.
39. Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor
40. Kadına savaşta "ganimet" diyor.
41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor
42. Ayın yarıldığını iddia ediyor
43. Galaksiler yok.
44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor
45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt
46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor.
47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor
48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok.
49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor
50. Muhammed tanrılaştırılıyor.
51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor.
52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış
53. Evrim hiç yok.
54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor
55. Yahudi ve hıristiyanları dost edinmemeyi emrediyor
56. Kadınlara "TARLA" diyor.
57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.
58. İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan kötülük senden diyor
59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor.
60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor
61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor.
62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor
63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var.
64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor
65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de.
66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler ortadoğuya özgü
67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil
68. Allah Muhammed'e salat ediyor.
69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor.
70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor.
71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor
72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.
73. Cennette kadınlar için vadedilen bir şey yok
74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alaksız.
75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor
76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor.
77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor
78. Evren dünyadan daha önce yaratıldı diyor
79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor.
80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip.
81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor
82.Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor...
83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor
84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var.
85. Kuran'ı Muhammed'in kölelerinin yazdırdığının iddia edilmesine dair "onların Arap olmadığı" savunmasını yapan garip bir ayet var.
86. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor
87. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.
88. Tatlısuda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor
89. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor.
90. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor
91. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.
92. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor
93. Nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor.
94. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor
95. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.
96. Cinlerden bahsediyor, varlıklarına hiçbir bilimsel delil yok
97. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.
98. Hırsızlık haram ama savaşta elegeçirilenlerin yağmalanması helal
99. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.
100. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor..FEHMİ DEMİRBAĞ

26 Şubat 2018 Pazartesi

 İBNELİĞİN LÜZUMU YOK!
76 yılında ilk olarak televizyonla tanıştım. Tv Turhal'a yeni gelmişti. Tv de bir kahvehanenin penceresinden ilk kez Beşiktaş-Trabzonspor maçını izlemiştim. 2-0 kazanmıştı Beşiktaş maçı. Kalecisinin adı Mete'ydi.
Beşiktaş çocukluk aşkımdı. Onunla yatıp onunla kalkıyordum. Henüz evimize alamamıştık televizyonu. Grundıg bildiğim tek televizyon markasıydı. Fiatı da 7.000 tlydi. Oysa işçi babamın maaşı o zaman için 3.500 tlydi. Nasıl evimize tv alsın diye ısrar edebilirdim ki? Onun için Beşiktaş'ımın maçlarını radyodan dinliyordum. İnönü Stadını sanki görmüşçesine biliyordum. Ama ençok dikkatimi çeken şey trübünlerden yükselen tezahürattı. Bizimkiler gol atınca karşı takımın taraftarlarına "sustu ibneler" diye bağırıyorlardı. Hele hakem bir hata yapsın, ağzının payını "ibne hakem" olarak alıyordu.
Biz çocukların ağzında bile bu "ibnelik" lafı çok kullanılıyordu. Hele bir arkadaşımız beklenilenin dışında bir davranışta bulunsun, söz verip te sözünü tutmasın "ibneliğin lüzumu yok" diye tepkimizi belirtirdik.
Zeki Müren, Bülent Ersoy, Devran Çağlar "ibne" kavramının somut örnekleriydi. Bir de Rock Hudson!
Çocuk aklımla anlam veremezdim bu "ibnelik" mevzuuna. Hatta bakın bu örneği vermek zorundayım. Yağmur sonrası gökyüzünde ebem kuşağı denilen, gökkuşağı belirdiğinde...denilirdi ki kim ki altından geçerse bu gökkuşağının kızsa oğlan, oğlansa kız olur. Şimdilerde lgbt'nin amblemi olan ebem kuşağı...
O yıllarda sinemalarda yoğun bir şekilde erotik ve porno filmler oynar olmuştu. Tıpkı müterake yıllarının İstanbul'unda açılan 52 ayrı sinema salonunda gösterilen dönemin erotik filmleri gibi. Hoş sonrasında sinema sektörü dünyada Yahudilerin, Türkiye'de Ermenilerin tekelinde olacaktı.
Anlatımını yaptığım yıllar bizimde ergenlik dönemini yaşadığımız yıllardı.
Kulaklarımıza gelen duyduğumuz bazı söylentiler bizi şaşkınlığa sürüklüyordu. Eşekle, köpekle, kümes hayvanlarıyla olan sapık ilişkiler mide bulantılarına yol açıyordu. Henüz damacana ve cansız mağaza vitrini mankeniyle zifaf olayı gerçekleşmemişti.
Dünyanın patronları bu kadar güçlü bağırmıyorlardı; Tek dünya dini, dili, devleti ve cinsiyeti diye!
Henüz Türkiye'nin ibneleri bu kadar organize değillerdi. Evlad-ı Fatihan topraklarında "Onur Yürüyüşü" adı altında, hem de Ramazan ayında yüzbinleri toplayamıyorlardı. Onlar E5 in sapık şöforlerine sex işçiliği yapmakla yetiniyorlardı. Eğitim-Sen diye bir sendika "liselerde cinsel pozitif ayrımcılık" diye bir çalışma da yürütmüyordu. İbneler siyasal mücadelede de yer alıyorlar özellikle pekkaka ile saf tutuyorlardı. Fransız Kültür Merkezi "Türkiye'de eşcinsel aileler ebeveyn aile olabilir mi" diye konferanslar düzenlemiyorlardı. Almanya, Norveç, Kanada gibi ülkeler Türkiye'de eşcinsel (İbne) sinema filmleri festivalleri de düzenlemiyorlardı.
Henüz zina da suç kapsamındaydı.
Bilgisayarın hayatımıza girip te...bilgi saymanın dışında başka sayımlar yapmaya başladığı sonrası günlerde...
Çocuk pornosunda dünya beşinciliğimiz...
Çocuklara tecavüzler...sonrasında aşağılık cinayetle bu suçları örtme telaşesi...
Ki dar ağacı gündemimizden düşüvermişti avrupayla izdivaç gayretlerimizde...Apo denilen bebek katilini itinayla beslemekle vazifelendirilmiştik. Vatan hainlerine bile bu dar ağacı reva değildi artık.
Soy ağacına kilitlenen bir Türkiye olmadık gündemlerle kirleniyordu.
Bu topraklar artık deist, ateist, ibnenin her türü (lgbt), terörist, ensest yetiştiriyordu.
İslamcılar bile flört eder hale gelmişti. Zina -haşa- günah olmaktan çıkmıştı. Çocuk yaşta gelinler mevzuu bu işlerin kör-topal en mazlum kısmıydı.
İbneliğin lüzumu yok bile demek bile ayrımcılık katagorisine girmişti.
İlkokul öğretmenlerinin okuduklarını algılama oranları % 37 mesabesindeydi.
Eğitimin hali içler acısıydı.
Çizgifilmler bile ibneliği meşrulaştırıyordu. Batman'in sevgilisi olduğunu öğreniyorduk Robin'in. Gay Mickey, Lez Mickey ile çocuklarımız bu ibne dünyaya adapte ediliyorlardı.
2008 de Türkiye' de eşcinsel evliliği meclise teklif olarak getirilmişti.
Bir de masumlaştırılıyordu ki sormayın...Tanrı böyle yarattı deyip sapkınlıklarına ortak ta arıyorlardı.
Cehalet mikrobu insanlığa ilk önce cinsel uzuvlarından bulaşır. Ki üniversite öğrencileri bu ülke de "Lut kavminin çocuklarıyız" diye döviz asmadılar mı? Hani "zulüm 1453'te başladı" diyen Bizans tohumları.
İmtihanın en ağır safhasındayız. Sapıklar her yerde! Bir algı var sapık dendiği zaman sadece akla erkek gelir..
Oysa; Sokakların sapık kadınlardan da temizlenmesi lazım ki toplum bir nebze ıslah olsun..
Çok garip geldi değil mi okuyunca "sapık kadınlar"(!)
2 yaşında yavrunun tecavüzden can verdiği bu dünyada daha fazla üzeri kapalı konuşamayacağım!
Bir erkek avret mahallini iyice belli edecek tarzda coook dar bir pantolon giyse,sapık/rezil vs diye bağırırsınız ama giydiğiniz taytlardan her hattınızı belli ederken kendiniz adına neden utanmazsınız? Haa o sizin özgür yaşam tarzınız değil mi? Peki erkeklere niye yok o özgürlükten? Sen baştan aşağı avret olduğun halde tayt giyme özgürlüğünü kendine hak biliyorsunda, erkeğinkini neden alıyorsun elinden?(!)
Senin avretinin belli olması moda,erkeğinki sapıklık öyle mi?
Otobüste/metroda bedeninin kokusunu parfümle güzelleştirip,burnumuzun direğini kıran ve yanımızdan ifil ifil geçtiğinde beyne direk şehvet hormonları uyarısı verecek kadar kokulanan bir kadın; bana bakma dediği gibi beni koklamayın da diyebilir mi? Niye otobusteki belki 10-20 adamın özgürlüğü alınıyor ellerinden? Bu adamlar yol boyunca bu kadını koklaya koklaya gitmek zorunda mı efendim?
Ben helal olduğu halde hiç carşı pazarı göğüsleri yarıya kadar görünür tarzda gezen abi/amca görmedim. Siz gördünüz mü?
Görsek sapık diye koşarız değil mi adamcağızın peşinden.
Peki ben domates seçerken sapık ablanın gögüslerini neden görmek zorundayım? Erkek göbekten yukarısı helal olduğu halde asla böyle gezmez/gezemezken, kadınlar gögüs avretini açıpta geziyor ve bu sapıklık olmuyor öyle mi?
Bir bankta kalcasının tam altına gelecek kısalıkta şort ile oturan bir adamın yanına çocuğunuzu oturturmusunuz?
Ne münasebet deli midir sapık mıdır nedir! Teklifim bile nasıl çirkin değil mi annesi?
Peki aynı şekilde oturan,kalcasından aşağısı çıplak bir kadının giyinişi neden seni aynı şekilde rahatsız etmiyor!!!!
Vel hasıl kelam kardeşler..
Sokaklarda yatakodası kıyafeti ile dolanan her kadında bir o kadar sapıktır!
Toplumun ahlakını bozuyorlar!
Toplumun kalitesini düşürüyorlar!
Bugün o çocuklar çarşı pazarda bir ablanın göğsünü,kalçasını,bacaklarını görmek zorunda kalıyorsa buda bir ÇOCUK VE TOPLUM İSTİSMARIDIR!
Sokaklardaki bu giyinik çıplaklar düzelmedikçe, toplumda düzelmeyecektir! Allah Subhan ve Teala Kuran'da "Kalbinde hastalık bulunanlardan" söz ediyor! Kadınlara seslerine bile dikkat etmelerini emrediyor ki kalbinde hastalık bulunanlar başka türlü anlamasın!
FEHMİ DEMİRBAĞ

16 Şubat 2018 Cuma

NUMAN KURTULMUŞ BEY'LE GÖRÜŞTÜM
"Zorunlu olmadan sorumlu olmayı öğretmeliyiz nesillerimize!"
Bu başlık altında bir konuşma yaptı Kültür bakanımız.
Bu sene içerisinde çekilecek diğer film projelerimizin imza törenini "Kudüs ve Endülüs" isimli 3d animation filmimizin galası sonrasında gerçekleştirdik. Elhamdulillah Amerikan Hollywood'unun kalitesinde yaptığımız sinema filmimiz pek beğenildi.
Bu sene içerisinde ise 5 ayrı projeyi hayata geçireceğiz. Malazgirt Destanını anlatacağımız Alparslan filmi, Tarık Bin Ziyad'tan, Beni Ahmer Emirliğiyle birlikte yıkılacak olan "Endülüs" filmi, Plevne Savunması, Zenci Musa ve Nuri Demirağ'la ilgili "İstikbal Göklerdedir" filmi ilk planda yapacağımız işler. Hamdolsun biz de hikaye çok. Onun için Amerika gibi uyduruk hikayelere ihtiyacımız yok. Al Türk-İslam tarihinden sıradan bir kişiyi onun hikayesi gavurun Süperman' ına beş basar.
Kültür Bakanımız Numan Bey'in morali bozuktu. "Hayrdır abi" dedim, bir ara bir boşluk yakaladığımda. "Afrin' mi abi" dedim moralini bozan şeyin ne olduğunu öğrenmek için.
"Yok be Fehmicim" dedi. "Elhamdulillah Peygamber Ocağı ordumuz vazifesini başarıyla gerçekleştiriyor. Benim moralimi bozan basına da yansıdığı kadarıyla görüyoruz ki çocuklara yapılan tecavüz ve ensest olayları midemi bulandırıyor. Sorumluluğumuz çok ağır. Cahil bırakılmaya çalışılan gençlerimiz arasında deistlik sapkınlığına karşı da, lgbt' ye de, uyuşturucu müptelalığına da savaş açmalıyız. Dindar ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek zorundayız. İnsanımızı laboratuarlara sokmalıyız. Bizi yok etmeyi hedeflemiş yapıların farkına varmamız lazım. İlkesiz siyasetin, vicdanı örtbas eden eğlence kültürünün ve hazcılığın, çalışmadan-emeksiz zengin olma düşkünlüğünün, bilgi yüklü ama karaktersiz ve kişiliksiz kimliklerin, ahlaktan yoksun iş dünyasının...hassaten abdestli kapitalizmin, insan ve hakikat şuurunu alt etmiş merhametsiz ve aldatan bilimin, özveriden yoksun şirke dayalı bir din anlayışının bertaraf edilmesi gerektiği düşüncesindeyim.
Bu konu en az askeri meseleler kadar önemli. Beka sorunumuzun en önemli kısmını yozlaşan insan kalitemiz ve eksikliğini hissettiğimiz gençliğimizin sorunları ve bu hususta alınması gereken tedbirler oluşturuyor."
Bakanımıza hak vermemek mümkün mü? Din bezirganları kafaları karıştırıyor; kimi şehidlik makamını hafife indirgiyor, kimi namaza bile gerek yok diyor...Çıplaklığı normalleştirerek Allah'ın ayetlerini havada uçuşturan Mr. Adnan'a varıncaya dek bir sürü nifak adamlar arz-ı endam etmekteler.
"Bakanım müsterih olun. Diriliş başladı. Misal, biz nacizane Sancaktepe belediyesiyle mütedeyyin sanatçı yetiştirmek için, Türkiye' de bir ilk...Çizgiroman okulu açıyoruz. www.cizgiromanokulu.com dan ilgililer bize ulaşabilirler. Çocuk Edebiyatı açısından önemli bir adım attık. Hakeza dindar ve ahlaklı nesil için tam 19 kitaplık bir gençlik seti hazırladık. En ufak fırsatta gençlerle buluşuyor, "Erdemli Gençlik" seminerleri veriyoruz. www.eforyayinevi.com sitesinden çok komik fiata kitaplarımızı okurlarla buluşturuyoruz. Bakın bizim, Herotürk projemiz var. Gençlerimizi kendi değerlerimizle yetiştirmenin gerekliliğine işaret ediyoruz. Afrinde sıcak savaşı yaşarken ekonomik, bilimsel ve kültürel savaşın önemine dikkat çekmek için makaleler bile kaleme alıyoruz.
Sayenizde, bir halk okulu olan sinemaya verdiğiniz destekle inanın milli kültüre çok önemli bir ivme kazandıracağız."
Bakanın Reis'in bana verdiği "Kültür Kuvvetleri Komutanlığı" makamının ülkede büyük bir boşluğu doldurduğunu bir kez daha teyid ederek nefsimi okşadı.
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri kadar önem arzeden Kültür Kuvvetleri Komutanlığının bana yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğumu ben de kensine deklare ettim.
"Bakanım ülke nüfusunun 25 milyonu 12 yaş altında çocuklarımızdan oluşuyor. Genç bir ülkeyiz. Çocuk ve genç merkezli düşünceler üretmek zorundayız. Malum gençlik varsa, gelecek var! Gençliğimizi kendi değerlerimizle yetiştirmediğimiz için parazit yapılanmalar toplum vücudumuzu işgal etmekte. Fetö, Pekaka, Dhkpc, İşid gibi yapılar bu boşluğu bundan dolayı değerlendirmekteler. Hele ki kültürel işgalimizin buna zemin hazırlaması tehlikenin boyutunu daha da artırmakta.
Numan abi, müsaade ederseniz...Siz, Reis, Aile Bakanımız, Eğitim Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla önümüzdeki hafta bir toplantı yapalım. Bir neşter vuralım artık bu kanserli yapıya. Bu gidişle hem sizin hem bizim daha çoook moralimiz bozulur, daha çok çocuk tacizi olaylarına şahid olur dururuz."
Numan abi Karunlaşmanın, Belamlaşmanın, Firavunlaşmanın, Nemrutlaşmanın üzerine bir senaryo hazırlasan da filmini çeksek diye bir tembihte bulundu.
"Abi bu görüşmemizi yazıya dökeyim mi" dedim. "Paylaşayım mı sevgili halkımızla!?"
"Ah be Fehmicim! Hiç bir şeyin gizli kalmayacağı aşikar değil mi? Paylaş... Hem bilirsin ki mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar da paylaştıkça azalır!"
FEHMİ DEMİRBAĞ

13 Şubat 2018 Salı

DOĞUMUMDAN ÖNCE:
Annemle babamın yedikleri, genetiği değiştirilmiş ve fruktozlu besinler yüzünden, benim ve kardeşimin dünyaya gelmesi için "Tüp Bebek Tedavisi" aldıklarını sonradan öğrenecektim. Annemin, babamın hatta dede ve ninelerimin hikayelerinin benim ve kardeşimin hikayeme karışacağından da henüz haberim yoktu. Nasıl bir dünyaya geleceğimden de haberim yoktu. Annemin karnında iki kardeş gül gibi geçinip gidiyorduk. Yer biraz dardı ama bizim kıpraşmalarımızdan ailemin mutluluğundan da haberdardık.
Biz doğmazdan önce ailem önce odamızın tefrişat işlemlerine başladılar. Odayı iki ayrı renge boyadılar. Benim bölümüm maviye, kardeşimin ki pembeye boyandı. Ayrıca odanın duvarlarına çizgifilm karakterlerinin resimleri bezendi. Henüz doğmadığım için soramadım; anne neden odamın süslemesini Mickey Mause kahramanlarının resimleriyle doldurdunuz ki? Zıbınım, battaniyem, ağzıma tıkıştırılacak emziğim de hep aynı farenin çizimleri vardı. Akrabalar bize hediye getirmek için yarış halindeydiler. Odamıza doldurulan bütün hediyelerde aynı farenin ve arkadaşlarının resimleri vardı. Hatta odanın tavanında bile onlar...
Bir de hatırladığım, aile büyüklerimizin bizlere koyacakları isimler hususunda yaptıkları tartışmalardı.
Uzun tartışmalar neticesinde benim ismimin Muhammed, kardeşimin isminin de Meryem olmasına karar kıldılar.
Muhammed ismi peygamberimizin ismiymiş. Onun ismi geçtiğinde salavat getirmeliymişiz. İkinci isim olarakta Fehmi ismini koydular. Yani anlayışlı olmakmış bu ismin manası da. Yani bir müslüman kendisini başkasının yerine koymalıymış bir fiil yaptığında. İsimler çocuğun anne babası üzerinde bir hakmış. Meryem de bir başka peygamber olan İsa'nın annesinin ismiymiş.
Ben annemin karnının dışındaki dünyayı çok merak ediyordum. Meryem ise buradan ayrılmayı pek istemiyordu. Burada meleklerle olan arkadaşlıktan çok hoşlanıyordu. Bu konuda kardeşimle pek anlaşamıyorduk.
"Meryem duymadın galiba öğretmen meleğin bize söylediklerini. Biz yaratılmışların en şereflileriyiz. Çünkü Rabbim bizi ancak kendisine ibadet yapalım, ona kul olalım diye yarattı. Buradan çıktığımızda bize ömür denilen bir nimet verilecek. Sonrasında da bizler Rabbimize kavuşacağız. Eğer O'nun rızasına uygun bir ömür sürersek Rabbimiz bizi ödüllendirecek. Ben ona bir an evvel kavuşmak için hemen doğmak istiyorum."
O ise dünyadan endişe ediyordu. Annemizin bize verdiği güveni dışarda bulamayacağımızdan dolayı korkuyordu.
"Saçmalama" diye ona çıkıştığımı hatırlıyorum. "Biz Rabbimizin talimatlarıyla hareket edersek korkmamıza gerek yok. Esirgeyen ve bağışlayan rabbimizin adıyla hareket edersek neden korkalım ki?"
“Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak’ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne Yücedir.” Müminun Suresi'nde belirtildiği gibi anne karnında da bir süre için bulunacaktık. Burada fiziksel gelişimimiz tamamlanacaktı. Ayrıca ruhsal gelişimimizde, kişisel özelliklerimizde önemli oranda burada geçireceğimiz süre içerisinde bir şekil alacaktı. İnsanın gelişiminde anne babaya ait olan genetik özellikler varlığımızın % 30'luk bölümünü oluşturuyordu. Bir diğer % 30'luk bölümü de annemizin halet-i ruhiyesi ile ilgiliydi.
Hatırlıyorum da bir gün babam bir nedenden dolayı anneme fena halde sinirlenmiş, uzun süren tartışmadan sonra bir de şiddet uygulamıştı. Sanırım bir tokat atmıştı. Olan biteni endişe içinde takip eden ben ve kardeşim oldukça korkmuştuk. Şükür bir daha tekrarlanmadı bu durum ama kardeşim hep bir korku içinde yaşayan, kaygılı bir hale dönmüştü . "Ya babam annemi bir daha döverse?"
Kimliğimizin % 30'luk kısmını da doğumumuzdan 6 yaşına kadar ki yaşayacağımız olaylar belirleyecek. Geriye kalan % 10' luk kısmını ise hayat içerisinde tamamlayacağız. Okul hayatımız, alacağımız talim-terbiye bu kısmın belirlenmesinde rol oynayacaklar.
Doğumumuza henüz bir ay var. Buradaki ömrümüzün 9 ay 10 gün olduğunu söyledi melekler.
Hatırlıyorum da ne kadar da uzun bir süredir buradayız. Ruhumuz üflenmeden önce cenin halindeydik. Tıpkı bitkide olduğu gibi gelişme ve beslenme hareketimiz vardı. Bu gelişme ve beslenme hareketi, irademize dayalı değildi. Ruh üflenince ancak, bu gelişme ve beslenme hareketimize, hissetme ve irade hareketi de eklendi.
Bırakın döllenmiş hücre halimizi, sperm halimizde bile hayat vardı. Şu kadar var ki yumurta ile birleşme olmaksızın onda hayatını sürdürme ve gelişme yeteneği yoktu. Aynı şekilde yumurtada da hayat vardır. Ancak o da döllenme olmaksızın varlığını sürdürme yeteneğine sahip değildir. Döllenme tamamlandığı zaman ise, varlığını sürdürmeye ve gelişmeye elverişli ilk insan hücresi olarak ortaya çıktık.
Meleklerin söylediğine göre ruh üflenmeden önce nasıl ki ceninde hayat varsa, ruh çıktıktan sonra da cesette hayat kalır. Bu organdan organa değişir. Bazısında hayat, ölümden sonra yalnızca dakikalarla ifade edilebilecek kadar bir süre devam ederken, bazısında saatlerce sürebilir. Bu organlar bitkin düşüp duruncaya kadar görevlerini yapmaya devam eder. Hatta böbrek, kalp ve başka organ nakillerinde olduğu gibi, insan organlarından bir çoğunu, hayatını muhafaza ederek insandan ayırmak, sonra da onu bir başka bedene nakletmek mümkün hale gelmiştir.
Uyku halindeki kişi de, hiç şüphesiz hayattadır. Vücudunun sistemleri çalışmaktadır. Solunum yapar, kalbi atar ve diğer hayat belirtileri kendini gösterir. Fakat onda ruh var mıdır?
"Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." diyen Rabbime Hamd ederim.
Buna göre Allah ölüm esnasında ve uyku esnasında ruhları alıyor; ölümüne hükmedilmiş olanların ruhları tekrar cesetlerine gönderilmiyor, ölümüne hükmedilmemiş olanların cesetleri ise uykuda alındıktan sonra tekrar bedenlerine gönderiliyor.Unutmayalım ki uyku ölümün kardeşidir.
Annemle babamın birlikteliğinden sonra bir parça olan su olan bana...Annemin rahminde bekleyişimin üzerinden kırk-kırkbeş gün geçtikten sonra Allah bana bir melek gönderdi. Melek bana şekil verdi; kulağımı, gözümü, cildimi, etimi ve kemiklerimi yarattı. Sonra Melek benim için:'Ya Rabbi, erkek mi olacak, dişi mi?' diye sordu. Rabbim dilediğince hükmedince, melek de yazdı. Sonra: 'Ya Rabbi eceli?' diye sordu. Rabbim dilediğini söyledi. Melek yine yazdı. Sonra: 'Rızkı?' dedi. Rabbin yine dilediğince hükmetti. Melek yine yazdı. Sonra melek, yazılan sayfa elinde olduğu halde çıktı. O melek ki emrolunduğunun üzerine hiçbir ekleme yapamaz ve ondan hiçbir şey eksiltemez.
Dünya yılına göre sene 1978' di. Aylardan Şubat. Sanırım 1 mart gibi dünyaya teşrif edeceğiz.
Dışarda ne olup bittiğinin farkındayız. Anneme sevgi dolu yaklaşınca babam biz iki kardeş teskin oluyoruz. Kuran tilaveti dinlediğinde de güzel bir müzik parçası dinlediğinde de yine aynı sakinliğe ve huzura kavuşuyoruz. Hele bir de babam bizle konuşmaya başlayınca değmeyin keyfimize.
"Benim oğlum büyüyecek doktor olacak!"
"Ya kızımız" diye kardeşim Meryem'i işaret ettiğinde annem babam nedense kem küm etmeye başlıyor.
Kardeşimin hüzünlenmesi ise benimde moralimi bozmuyor değil. Bir gün babam yanağını annemin karnına dayamıştı. Yanağı tam kardeşimin ayakları hizasındaydı. Bir tekme savurduğunu hatırlıyorum kardeşimin. Dışardan gelen babamın sesi bana komik gelmişti:
"Tekmeledi hatun tekmeledi!"
DEVAM EDECEK
FEHMİ DEMİRBAĞ

12 Şubat 2018 Pazartesi

GENEL KURMAY BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM!


"Bir hayal kur" der Malcolm X. Ya da hidayet sonrası ismiyle Malik El Şahbaz.
Hayalin bir diğer adıdır bizim için Kızıl Elma. İlay-ı Kelimetullah tır işin aslı.
Mefkuresiz birey ve toplum hayata tutunamaz, işte bu hayatın en net gerçeğidir.
Bir Müslüman için Rabbinin rızasını kazanmak hayattaki en büyük hayalidir. Bunun için gününü Allah'ın rızasını kazanmak üzere tüketir. Rızayı ise insanlara karşı en faydalı olmakla kazanır. İnsanlığın hidayetine sebep olmak için kendisine mescid kılınan yerküreyi vatan bilerek her an bir cehd içerisinde bulunur. İyiliği yaymak şiarıdır. Aynı minvalde de kötülükle de mücadele eder. Bir müslüman gibi yaşamak ve ölürken de müslümanlardan olarak son nefesini vermek gerçekleştimesi gereken bir hayaldir.
Bütün bunları neden anlattım? Yazım için neden böyle bir giriş yapma gereği duydum?
Yine mış gibi yaparak anlatacağım. Hayali bir yazı yazacağım yine...
Hafta sonu Hulusi Bey aradı. "Buluşalım" dedi. "Ama siz çok yoğunsunuz" dedim. "Önemli olmasa elbette bu hengamede görüşemezdik" dedi.
Güney illerimizden birisinde vermiş olduğu adreste de buluştuk. Merak içerisindeydim. Öyle ya şu savaş ortamında koskoca Genelkurmay Başkanı ne diye benimle görüşmek istesin ki?"
Lafı uzatmayayım. Hulusi Paşam konuşmaya başladı.
"Bak Fehmicim. Senden özür diliyoruz. Seni dinlemedik. Sen yıllardır İmanlı ve Ahlaklı nesil yetiştirilmesi gerektiği üzerine tek başına yırtındın durdun. Fetullah'ın ayak oyunlarına, altın nesil adı altındaki mankurtlaştırma ameliyelerine karşı uyardın durdun. Eyyamcı yapının ülkeyi ve değerlerini suistimal etmesini de sürekli vurguladın. Belki istihza da yaptın. Ne kara, ne deniz, ne hava kuvvetleri dedin; illa ki kültür kuvvetleri komutanlığını oluşturmalıyız dedin. Bunun içinde bir mücadelenin içine girdin. Çocuklarımıza kendi rol modelimizi oluşturmak için "Herotürk" isminde bir çizgiroman kahramanı oluşturdun. Bunun romanlarını, çizgiromanlarını, tiyatro oyunlarını, aylık çocuk dergisini, çizgi filmini yaptın. İstedin ki feodalitenin ve cehaletin kıskacına alınan, ateist bir terör örgütünün etkisinden kurtarmak için Müslüman Kürt çocuklarına nasıl bir milletin mensupları olduklarını öğretmek için kültürel eğitimler yapalım. Biliyorum kapıların suratına nasıl kapandığını. Kimse seni ciddiye almadı. Çapsızlıklarından anlayamadılar da...Herotürk dediğin için çözüm sürecinde konjoktüre aykırı hareket ediyorsun diye tehdit aldığını da biliyorum. Ancak Afrin Operasyonuyla görüyoruz ki biz bu günleri gençlerimizi ıskaladığımız için yaşıyoruz. Genel manada gençliğimizi de ahlaksız yapıların (deist, ensest, lgbt, uyuşturucu, terörize yapılar) ve kültürel yozlaşmanın insafına terkettik. Okullarımızdaki eğitim sisteminin çürümüşlüğünden bahsetmeye gerek yok. Batı bizi bütün müesseseleriyle kuşattı. Bu konuda ciddi ve fiili olarak mücadele eden bir sen varsın. Artık seninle işbirliği yapmak istiyoruz. Devlet büyüklerimiz sana kulak vermek istiyorlar.
Kötülükle silahlı mücadeleyi yaparız evvelAllah. Hele bu milletin mayasında olan şehadet arzusu ve vatan sevgisi oldukça bize kimsenin diz çöktüremeyeceği de aşikardır. Bayrak sevgimiz, ezan sevgimiz ve inancımız bizi zaferlere ulaştıracaktır, biiznillah!
Ancak lağım akmaya devam ettiği sürece bütün pür-ü pak kaynaklarımızı zehirlemeye devam etmektedir. Bir füzenin maliyetince sen bütün bu sıkıntıları aşacak bir çalışmayı nihayetlendirirsin. Sana artık inanıyoruz."
Sonra biran durakladı. Gözleri buğulandı. Bakışlarını saklamak için başını yere eğdi. Yutkunarak konuşmaya başladı. Sesindeki titremeyi engelliyemiyordu.
"Ah be Fehmi kardeşim. Gencecik Mehmetlerimizi tabutlar içinde ailelerine teslim etmek ne zor bilir misin? Bir nebze tesellimiz var ki o da o aslan parçalarının güle oynaya şehadete koşmaları. Bu kahpe savaşın kurbanı olmasın artık evlatlarımız. Bütün ümmet coğrafyası içimizi dağlamakta. Türkistan'ın dramı, Filistin'in, Irak'ın, Suriye'nin, Libya'nın, Arakan'ın...İçimizi kanatmakta. Hatta Amerika ve Avrupa'da ki evsiz, mazlum insanlar. Sokaklarda kedi-köpek mamasıyla beslenmek durumunda bırakılanlar. Bütün bir dünya bizim merhamet nazarımıza muhtaç. Askeri açıdan bir yere kadar...Ancak bütün dünya insanlarını uyandırmak için senin Herotürk'e ihtiyaç var. "İttihatçılar, İstanbul üzerine yürüyüşlerinden cesaret alarak bu devleti birtakım kötü serüvenlere sürükleyecekler, belki de Turancılık gayretiyle veya İslamcılık siyasetiyle korkarım ki hem Çarlık Rusya’sı, hem de Büyük Britanya İmparatorluğu ile aynı zamanda savaşa sokacaklardır..." demişti Abdulhamit Han. İşte bu İttihatçılar batı kültürüyle yetiştiler. Aman artık çocuklarımızı bu batı kültürünün yıkıcı faaliyetlerinden kurtaralım. Bakın bu milletin çocukları "zulüm 1453'te başladı" demeye başladılar. Bir kısmı sapkınlaşarak "Lut kavminin çocuklarıyız" demeye başladılar."
Kısa bir süre sonra paşamızla görüşmemiz duygusal bir ortamla nihayetlendi. Vedalaştık, ayrıldık. Ben dönüş yolundayken benim bu mücadelemde bana destek verebilecek isimleri bir bir düşünmeye başladım;
Zengin işadamları,
Siyasiler,
Belediye Başkanları,
Milli Eğitim, Aile Bakanlığı, Kültür Bakanlığı...
Hep aynı isimlerde yine kilitlendim kaldım. "Tüh" dedim. "Keşke deseydim" diye de hayıflandım. "Paşam emret bunlara, emret!"
Yolda radyodan 11 şehidimizin haberini dinlerken cehalet terörü ile nasıl mücadele edileceğine dair çareler düşünmeye çalışıyordum.

FEHMİ DEMİRBAĞ

8 Şubat 2018 PerşembeACUN ILICALI GERÇEĞİ
Efendimiz bir ikindi namazını ashabına alalacele kıldırır. Evine geçer. Sonrasında ashab acelesinin sebebini sorarlar efendimiz'e. "Evde bir miktar altın ve gümüş vardı. Onları ihtiyaç sahiplerine bir an önce ulaştırmalıydım" diye acelesinin gerekçesini açıklar.
Haydi gelin efendimizin bu uygulamasını hayata geçirelim desem başta nefsim olmak üzere hepimiz bin dereden su getirmez miyiz?
Zamanımızın gereği ve gerçeklerinden birine dönüşmü bulunan sosyal medyada fırsat buldukça paylaşımlar yapıyorum. İnancım o ki yanlışa meylettiğinde sosyal medya milyonların akaidini, ahlakını bozmaya muktedirdir. Algı için aidiyet duygusu için müthiş bir kozdur.
Dün twitter'de bir paylaşım yaptım "Yakında başlayacak Survivor'a göndereceğiniz SMS'leri TSK DAYANIŞMA-GÜÇLENDİRME VAKFINA gönderin.
Acun keyf içinde yaşayacağına, Şeyma 20 bin dolara cüzdan alıp instagramda hava atacağına bir YERLİ TANKIMIZ olsun, MEHMETLERİMİZ yaşasın, bir evladımız BABASIZ kalmasın, bir eş dul kalmasın, ana baba yanmasın." diye...
Kendi açımdan bir tıklanma rekortmeni muamelesi gördüm. Twitter, instagram ve facede arkadaşlık istekleri tavan yaptı.
Şunca zaman o kadar can alıcı meseleye değinmemize rağmen fukara balıkçının sepeti gibiydi beğenilerim.
Sebebini kendimce sorguladığımda olmadık enteresan sonuçlarla yüzleşmek durumunda kaldım.
Önce Acun Ilıcalı ismi üzerinde durmaya çalıştım. Kimdi bu Acun Ilıcalı ki hatta bu yazıyı yazmama sebep olan?
Biz millet olarak onun ofis boyluktan kader seyriyle medya patronu oluş hikayesine şahit olduk. Kader diyorduk ama Banu Avar onun bir proje olduğundan bahsediyordu. İsmi Adnan Hocayla da anıldı, Fethullah Gülen'le de. Ama 15 Temmuz vatan nöbetlerinde Kısıklı'da salladığı bayrakla bir vatan evladı olduğuna dair pozlarını da gördük.
İlk başlarda firardaydı. Güzel kızların sahillerini doldurduğu diyarlarda gezinirken gıpta edilen, gençlerin yutkunmaktan gırtlak kanseri riski taşıdığı dönemlerdi. Her genç kızın rüyasına kayınvalide adaylarınında dualarına karışıyordu ismi. Sevimli bir veletti. Adeta evin oğluydu. Hele ailesini kaybettiği dramatik hikayesi kimin içini acıtmamıştı ki?
Maliye Bakanlığının Gençlik Spor Bakanlığıyla birlikte şans oyunlarının caziplendirilmesi adına çalışmalar yürüttüğü dönemlerde şansa dayalı "Var mısın, Yok musun" isimli yarışma programı en az Kurtlar Vadisi kadar idoldü.
Hayatımız tv yıldızlarıyla şekilleniyor; Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Beyazıt Öztürk gibi isimlerle renkleniyorduk. Bütün bu isimler halkın içinden çıkarttığı isimlerdi. Bir gün siz de Acun Ilıcalı olabirsiniz mantığında fırsatlar ülkesi olmanın göstergesinde gelişiyordu herşey.
Sonra...TV8 ve buçuklu 8 gibi iki ayrı kanalın patronu olarak karşımıza çıktı Acun. Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye Ve Survivor gibi yabancı menşeeli programların uyarlamasıyla ekranların en takip edilen isimlendirilen biri oluverdi. Valla işin aslı Acun işinin hakkını da vermiyor değildi. Erzurumluluğunu sık sık vurgulaması Anadolu'nun bu Karaoğlanının herkeste yer edinmesini de sağlıyordu. Mütevazi bir kişilik sergiliyordu. Hatta bazı programlarda yardım toplaması gönüllerdeki yerini pekiştiriyordu. Ancak öylesi şaşaalı hayata kim karşı durabilirdi ki? Ailesinde çatırdamalar olmuştu. Yeni eşi ise eski yarışmacılarından birisiydi. Buraya kadar eyvallah...
Belki kıskançlığın mihenk isimlerinden birydi Acun, kim bilir. Kızına 900 bin liraya cip alması...Eşinin 20 bin liralık çantasını instagramda paylaşması gibi naif olaylar dikkatleri üzerinde topluyordu.
Bir de Afrin olaylarının milli hisleri açığa çıkardığı bu günlerde biz de bu konu üzerinden genel manada yozlaşma kültürü üzerine dikkat çekmek istedik.
Acun'un yarışma programlarının formatında SMS ile iştirak konusu malum. Duyarlılık adına dedik ki Acun'a gösterdiğiniz ilgi ve desteği milli duyarlılık hususuna da evriltelim.
Acun kim ne derse desin işini iyi yapan bir adam. İslami duyarlılığı bizim kadar olmayabilir. Seküler bir ülkede kendisini bu konuda kınayamazsınız. Survivor'da apışarası görüntülere itiraz edebilirsiniz. Diğerlerinde yarı çıplak çocukların dans gösterilerine de itiraz edebilirsiniz. Psikolojik, sosyolojik, teolojik hertürlü yorumda bulunabilirsiniz.
İyi de sormazlar mı adama;
Beşiktaş Kültür Merkezi ülkenin kültürel yapılanmasını yönlendirirken...Bir de üstüne para kazanırken...Ey muhafazakar belediyeler siz ne yapıyorsunuz diye?
Acun'a laf söylerken TGRT; Kanal7 ve hatta TRT...Ya siz ne yaptınız milli şuur adına?
Adnan Hoca denilen vatandaşa kızalım da...Ya siz yüzlerce din pazarlaması yapan abudik-gubudik tv'ler?
Acundaki fırsat siz de olsa...Siz ne yapamazdınız ki? Esenyurt diyecem arkasını getirmeksizin.
Acun Ilıcalı çok sevilen çok ta kıskanılan bir adam işin gerçeği bu.
Ki bir zamanlar ben de "Türkiyem'in 7 Bölgesine 7 Çocuk Hastanesi" projemi yapmaya çalışırken düşündüğüm isimlerden biriydi Acun.
Kendisine herhangi bir gıcığım yok şahsen. Keşke irşad ehli bu kardeşimize hakikatleri hatırlatsa. Onun kumaşı diğer medya maymunlarıyla kıyaslanacak olduğunda fazlasıyla milli. Milli Piyango kadar milli hemi de.
Neyse biraz uzattım. Sosyal medyada dolaşan bir alıntı yazıyla nihayetlendirelim konuyu.
"Yedinci kez umreye gitmenin telaşında ve heyecanında olan bir arkadaşımla biraz hasbihal ettik bugün dostlar !!!
Eşi kızı ve küçük torunuyla birlikte gideceklerinden falan bahsederken,"maliyet olarak ne kadar tutuyor bu umre ziyaretin" diye sordum..
Tur şirketine ödenen miktar ile ordaki harcamalarıyla birlikte 60 bin lira gibi bir rakamdan bahsetti..(Kendisi löküs hacılardandır.)
Gel dedim sana nafile umre sevabının elli katında sevap kazandıracak bir öneri de bulunayım hacı kardeşim!
Nedir dedi..
Çıkalım senle birlikte..
Divanlı, kayabaşı, duraklı, çiçekli, haydarlı,kuyucak, şekerli, ekmekçi mahallelerini gezelim..
Hani bu mahallelerde küçük küçük bakkalar olur ya..Bu bakkalların hepsinin de veresiye defterleri olur ya..
O mahallelerde yaşayan garib gurebanın borçlarının kabardığı,o borçlarını ödiyemedikleri için ekmek bile almakta zorlanan fakir fukaranın borçlu olduğu veresiye defterleri var ya..Hadi gidelim bu bakkallardan veresiye defterlerini satın alalım..Aynen Ecdadının yaptığı Zimmen Defteri uygulamasını yapalım.
Hem o fakirlerin borçları bitsin..
Hem o bakkalların bükülen belleri doğrulsun..
Hem ekonomiye katkı sağlansın..
Hem o garib gurebanın yüzleri gülsün..
Bak bu parayla rahat 15-20 bakkalın veresiye defterini alabiliriz...
Düşün ki evinde pirinci şekeri bitmiş ama borcu olduğu için bakkaldan veresiye istemeye cesaret edemiyen bir annenin, bakkala girdiğinde bakkal amcanın "Kızım..borcunuzu bir hacı bey kapattı..Borcunuz yok..ne istiyorsan alabilirsin" dediğindeki o annenin heyecan ve sevincini..
Şu kış gününde ne büyük bir hayr etmiş olursun ki elli umre değil beşyüz umre sevabı kazanırsın...Ne dersin....
Cevab veremedi hacı efendi.
Düşündü taşındı ofladı pufladı...
Mırın kırın..kem küm...hıg mıg...
İkram ettiği çayı bile yarım bırakıp çıktım gittim yanından..
Aaahhhhh Müslümalık aaahhhh...
Garib gurebanın gönlünü feth etmenin sevabını unutan Müslümanlık aahhhh..Acun'un SMS lerine göz diken ben hele!
Bir yetimin yüzünü güldürmenin Allah katındaki ecrini unutan Müslümanlık...
Daha bu müslümanlar niye iflah olmuyor diye yakınıp duralım bizler...
İnsanlara dinin direği, şekil ve biçimler değil, salat etmek gönüllere girmektir diye öğretilseydi daha güzel bir toplumun içinde yaşıyor olacaktık..."
Millete Allah'ın soracağı soruları yönelteceğimize...Namaz kılıyor musun, Oruç tutuyor musun diye...Sorabilseydik aç mısın kardeşim diye!

Bir topluluk kendisini değiştirmeden Allah onları değiştirmez ilahi düsturunu hatırlatarak kalın selam ile...

FEHMİ DEMİRBAĞ2 Şubat 2018 Cuma

FEHMİ DEMİRBAĞDAN DİNDAR VE AHLAKLI BİR NESİL İÇİN GENÇLİK SETİO RAB Kİ KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETTİ!
Yaradılış suresinde böyle buyurur rabbimiz. "Yaratan Rabbinin adıyla oku! İnsanı bir kan pıhtısından yarattı! Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir."

Yazmak...
Ne ilkbahar... Ne de son...Hele kış hiç değil...Herşeyin olgunlaştığı mevsime işaret eder yazmak.
Yazmak...yaradılışa şahid olmaktır. Sırrını aramaktır hikmetin ve idrakin.
Kilin, taşın, tabletin, parşömenin, papirusun, kağıdın...şimdilerde digital ekranların yüzünü tırmalamaktır. Bazen resimle bazen olmadık desenlerle. Sesin portresini yapmak fikrin eşkalini vermektir. Hececik larvalarını kelebekten kelimelere dönüştürmektir.
Yazmak...
Şeytanın isyanını ve Ademin koğuluşunu bildirmektir tarih kitaplarına. Mürekkep nehrinde zamanla birlikte akıp gitmektir. Kabilin zulmüne rıza göstermemek Habil'in safında yer tutmaktır. Kargayı anlatmaktır yazmak...Suhuf suhuf gelenleri ve sonra kitaplara dönüşecekleri kayıt altına almaktır. Kiramen Katibinle meslektaş olmaktır. Kıyamete evrak hazırlamaktır.
Eyüb'ün sabrı olmaktır. İdris'in iğnesinden dikiş tutmaktır. Salih'i Hud'u ve diğer 124.000 elçiye arka durmaktır.
Rabbin sözünü insanlarla paylaşmaktır yazmak.
İbrahimin baltasından okka yapmaktır, Süleymaniyenin islerine banarak.
Çölün kumuna Kabenin ilk çizimini yapmaktır. İsmailin teslimiyetini anlatmaktır daha sonra gelecek kendi yaşıtlarına. Nemrutun İlahlık iddiasının olmazlığının formülünü çıkartmaktır. Ateşlere girmektir İbrahim'le. Aynen Firavunun olağanüstü yapılan piramitlerinin sırrını ifşa etmek gibidir
yazmak...Kekeme Musayı bir akışkanlıkta konuşturmaktır. 10 emri kazırken taştan tablete sonradan izini takip edecek olanlara Talmud'un Tor'un ilahi mesajla bir ilgisinin kalmadığına...Ferisileri ifşa etmektir.
Atlas üzerinde gelmiş geçmiş insanların hikayelerini kaleme almaktır.
Asurlardan, Medlerden, Frigyalılardan, Truvalılardan, Lidyalılardan bahsetmektir. Yazmak Çine uzanmaktır. Gobi çölünde at koşturmak Cengiz olmak, Attila olmaktır.
Kartacalıları unutturmamaktır. Roma arenalarında can çekişen gladyatörlerin yumruğu olmaktır. Sezara lanet okumaktır, Brütüs' e "ben de" diyebilmektir.
İsa ile göğe yükselmektir yazmak. Sabırla beklemektir Bahira'yla alemlerin efendisini. Ebrehe'nin fillerini durdurmak, Ebabil kuşlarının gagasında taş olmaktır.
Yetim Muhammed'in çocukluğunda oyun arkadaşı olmak, onunla Hira'ya çekilmektir. Ona ilk inananlardan olmak onunla Hicret'i tatmaktır.
Bedir'de bulunmak, Uhud'da...Hendek'te kendi kanını her bir sahabeyle birlikte akıtmaktır.
Leheb'e ellerin kurusun diye nida etmektir. Kabe'nin fethinde bulunmak ama veda haccında için için gözyaşı dökmektir.
Ebubekir, Ömer, Osman olmak...Ama illa ki Ali olmaktır yazmak. Kerbelada mürekkebinin de kurumasıdır. Söylenecek sözün bittiği yerlerde yeni başlangıçlar için Besmele olmaktır yazmak.
Tarık Bin Ziyad yakarken gemileri elinde kalem uzanmak Endülüse...İlim, irfan, kültür, sanat ve ahlak olarak tarihe altın harflerle dokunmak...Hele yok olurken Endülüs, milyonlarca kitap yok olduğunda nefesinin kesildiğini hissetmektir.
Ortaçağ Avrupasında didik didik dolaşmaktır Vatikan'ın sarayının dehlizlerinde. Ateşe atılan kadınlara kulak vermektir.
Aslan yürekli Richard'ın, Exalibur'un Zülfikar'ın üzerine galebe çalmazına itiraz etmektir. Haçlı savaşlarında işlenen cinayetleri kayıt altına almaktır. Haşhaşilerden dem vurup Opus Dei yapılanması olan hizmet hareketinin bir kovboy mahsulü olduğunu bütün ajanslara haber olarak geçmektir yazmak.
Alparslan'ın atının kuyruğunu kesmektir. Anadoluya bir daha çıkmamak üzere girmektir yazmak.
Bizans ve Moğolların zulmüne karşı Ertuğrulla başlayan dirilişin hikayesidir yazmak.
Osman'dı, Orhan'dı derken Fatih olup dayanmaktır Konstantinapolun kapısına dayanmak.
Kanuni'den...yani haktan, hukuktan, adaletten bahsetmektir. Yavuz bir hükümdar olup İslam'ın sancağını Müslüman Türk'e Hilafet makamıyla nakşetmektir yazmak.
"Ne zaman ki iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmekten vazgeçerseniz...Allah içinizden kötülülerinizi başınıza musallat eder de...İyilerin duası dahi geçmez" diyen Allahın Resulune olan iteatsizliğimizin bizi perişanlığa götüreceği günleri yazmak.
Yazmak...Kalem olup kağıdın üzerinde inilemektir.
Kalem olup dans etmektir üzerinde, pürüzsüz kağıdın.
Barbaros'u unutturmamaktır yazmak. Akdeniz'i Türk gölüne çeviren büyük denizciyi. Piri Reis'i bütün dünya biliyorken eğer ümmetin gençliği kaptan olarak Jack Sparrow' u biliyorsa kahırlanmaktır.
Bir bir vatan topraklarını kaybedişimizin hüzünlü hikayesiyle de yüzleşmektir yazmak. Mürekkepten kan damlamasıdır gayrısı...
Osmanlıya veda zamanıdır, zaman. Fırtınalar kopmaktadır yüreklerde. Çaresizlik...En kötüsü. Ölüp gitmek bile bazen kurtuluş.
Bir bebeğin nefesini kaleme alan, ümitlerini, hayallerini...Şimdi nasıl yazacaksın bu hazan mevsimini?
Yazdık ta kanla da olsa sonrasını.
Plevne'yi...Trablusgarp'ı...Sarıkamış'ı...Çanakkale'yi...Kut'ul Amere'yi...Yemen'i...Kaybedeşimizi Filistin'i...
Heyhat...Ne çok anlatılması gereken şey var, ne çok yazılıp ta dillendirilmesi gereken kişi, olay var!
Lozan'ı yazmak gerek...Sarı Paşa' yı...Elbette İttihat Terakki' yi...Bir taraftan Sam Amcanın doğuş, büyüyüş hikayesini. Güney Amerikanın pamuk tarlalarındaki köle zencileri. Zenci Musa'yı özellikle yazmak gerek.
Devrimleri. Tanrı'yı ululadığımız günleri. Biraz da siroz'dan bahsetmek gerek. Şef ile şerif'in Full brigh'inden...
2. Dünya savaşı ve gelişmekte olan bilim dünyasının atom bombasından...Koministleri de yazmak gerek. Nazım'ca olmasa da akıntılarda kısa küreklerle de olsa dolaşmak gerek.
Menderesi sallandırırlarken göğsüne yazılan idam fermanında ki yazıya isyan etmek gerek amma!
Darbeleri...yazılan yasaları yazmak gerek. Nuri Demirağ'dan da, Devrim otomobillerinden de bahsederek.
Artık yeniden yeni bir tarih yazmak gerek.
Bediüzzaman, Hilmi Tunahan, Erbakan...Zahid Kotku ve Erdoğan...
Ne çok yazılması gereken şey var. Bir o kadar da doğru okumalar yapmalıyız.
Yazmak gerek Okuması gereken ümmet için...
Kitaplı dinin kitapsızları için...
Kendi çocuklarını kendi değerleriyle yetiştiremeyen, dünyevileşmeyi matah bir şey zannedenler için. Malcom ne diyordu? "Uyuyan milyonları uyandırmak için bir kişi yeterli!"
Kalem Suresinden habersizleri...
Allah'ın bilumum ayetlerini okutmak için yazmak gerekir. Bir işaret bırakmak için geleceğe.
Okumak malum, Rabbimizle ve ölen bütün insanlarla konuşmaktır. Yazmak ise doğmamış nesillerle.
Okur yazar olmalı insan. Yoksa nasıl eşref-i mahluk olabilir ki?
...
Bu yazıyı yazdım. Yazmanın önemine işaret etmek için. Umarım sonuna kadar okumuşsunuzdur.

FEHMİ DEMİRBAĞ